۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
مديريت منابع مالي و حسابداري
نام و نام خانوادگی : اقای نجیب الدین کشاورزنیا
سمت : مدیر مالی
 مدرک تحصیلی :
سوابغ شغلی :
ایمیل : 
تلفن :  37213891 داخلی 304
 
شرح وظایف 

کارکرد * حیطه

شرح وظیفه

برنامه ریزی

1-       برنامه ریزی در جهت ارتقا کیفیت اطلاعات مالی دانشگاه و شفافیت در گزارش گری مالی در راستای ایفای مسئولیت پاسخ گویی و تصمیم گیری مدیران

2-       برنامه ریزی در خصوص ارتقا کنترل ها داخلی واستفاده فناوری روز و اصلاح و به روز رسانی فرآیندهای مالی جهت حصول اطمینان از صحت عمیات

3-       برنامه ریزی جهت ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی به قیمت تمام شده برنامه ها ، فعالیت ها ، خدمات و محصولات در راستای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

4-       برنامه ریزی برای آموزش نحوه استفاده از گزارش های مالی برای ذینفعان داخلی درجهت تسهیل مسئولیت تصمیم گیری

5-       برنامه ریزی جهت افزایش انضباط مالی و حصول اطمینان از رعایت قوانین ومقررات و استاندارهای حسابداری بخش عمومی

6-       برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیاز های اطلاعاتی مدیریت ، سهولت و تسهیل در ثبت رویدارهای مالی برای تولید اطلعات بموقع و قابل اتکا وتغییر رویکرد از نگهداری حساب به گزارشگری مالی

7-       برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع بمنظور حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی

سازمان دهی و فرآیندها

8-       طراحی سیستم مناسب در راستای گزارشگری ، کسورات بیمه ای ، پایش عملکرد

9-       بررسی و پیگیری مشکلات اجرایی فرآیند های مالی در کلیه واحد ها و حوزه های مرتبط با امور مالی ومکانیزه کردن فرآیند های مالی و کنترل های داخلی

10-    بررسی صلاحیت های حرفه ای و کارکنان شاغل در امور مالی وجایگزین در وظایف متناسب با توازن اشخاص

11-    تائید انتخاب روسای حسابداری واحد های تابعه دانشگاه براساس دانش ، تجارب و صلاحیت های حرفه ای آن ها

12-    برنامه ریزی و زمان بندی طراحی و گزارش ها و تولید اطلاعات مالی جهت حصول اطمینان از صحت عملیات

نیروی انسانی ( آموزش و توانمندیازی )

13-    مشارکت درنیاز سنجی آموزشی ، تدوین بسته آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارشناسان مالی دانشگاه

14-    آموزش مستمر قوانین و مقررات و استانداردها و رهنمودهای حسابداری برای کارکنان تابعه 

پایش ونظارت

15-    نظارت بر استقرار کنترل های داخلی مناسب وکارآمد بمنظور حصول اطمینان از صحت عملیات و اخذ گزارش ها بموقع

16-    نظارت بر گردش وجوه نقد از طریق ابزارهای فناوری کارآمد و اخذ گزارش ها و مغایرت های بانکی

17-    استفاده از سامانه ها و ابزارهای الکترونیکی در دریافت وجوه نقد و ارتباط با فرایند در راستای کاهش خطاهای نیروی انسانی

هماهنگی دوره بخشی و برون بخشی

18-    اخذ گزارش گزارش های به هنگام برای بررسی و تطبیق با استانداردهای تعریف شده

19-    پایش و نظارت مستمر از طریق تدوین چک لیست های مناسب برای حصول اطمینان از اثر بخشی و کارایی بهینه از منابع و حصول اطمینان از اجرای قوانین ومقررات موضوعه

20-    تجزیه و تحلیل گزارش های مالی در راستای ایفای وظایف حسابداری مدیریت

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

21-    هماهنگی درون بخشی با کلیه معاونت ها و واحدهای عملیاتی تابعه دانشگاه در راستای ایجاد وحدت رویه در مدریت بهینه منابع ومصارف

22-    ارائه گزارش های مدیریتی به معاونت ها و واحد های عملیاتی در راستای تصمیم گیری مناسب و بموقع

23-    تعامل سازنده با مراجع نظارتی ( دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و... ) سازمان ها و دستگاه های اجرایی مربوطه ( سازمانهای بیمه گر ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ادارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک ها و ... )

تهیه گزارش و مستند سازی

24-    نگهداری بانک اطلاعاتی قوانین ومقررات مالی و ثبت ونگهداری حساب ها در دفاتر قانونی

25-    مستند سازی دارایی های دانشگاه در راستای اثبات مالکیت دانشگاه

26-    مستند سازی فرآیندهای مالی در دانشگاه در راستای اصلاح فرآیندها

27-    تهیه گزارش های مالی و حسابداری مدیریت مطابق با استفاندارهای بخش عمومی جهت ارائه به ذینفعان

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی

28-    تجزیه و تحلیل صورت های مالی واحد ها در جهت افزایش کارایی و اثربخشی استفاده از منابع

29-    تعیین سبد اقلام مصرفی دانشگاه ومقایسه با نرخ افزایش شاخص های اقتصادی و رشد بودجه سالیانه دستگاه اجرایی

30-    تحلیل و مقایسه هزینه های مالی با اطلاعات بودجه دانشگاه

31-    تحلیل و مقایسه قیمت تمام شده خدمات با تعرفه ها ی مصوب ونرخ رشد تورم

32-    کنترل تفاهم نامه های منعقده با واحد های تابعه

نورآوری و پژوهش

33-    پیگیری مستمر برای اطلاع از تغییرات فناوری ها در حوزه مالی و به کارگیری مناسب آنها در راستای به روز رسانی سیستم ها و فرایندها

 
معاون مدیر مالی
نام و نام خانوادگی : شهاب الدین اصل دار
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
تلفن : 37210228
داخلی : 308
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/20
تعداد بازدید:
3056
Powered by DorsaPortal