۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
مديريت منابع انساني
نام و نام خانوادگی : قادر بخش بلوچی
سوابق : کارگزین ستاد دانشکده - سرپرست اداره منابع انسانی دانشگاه
مدرک تحصیلی : لیسانس
تلفن : 37210228
مرکز تلفن : 3-05437213891
داخلی : 305-317-316-101
شرح وظایف 

کارکرد * حیطه

شرح وظیفه

برنامه ریزی

1-       تدوین برنامه عمیاتی سالیانه حوزه منابع انسانی براساس برنامه استراتژیک دانشگاه

2-       برنامه ریزی برای پیاده سازی خط مشی های اجرایی سیاست های منابع انسانی بخش سلامت ابلاغی از وزارت متبوع

3-       برنامه ریزی در جهت اعلام به هنگام نیازهای نیروی انسانی دانشگاه به وزارت متبوع جهت اخذ مجوز به کارگیری نیروی انسانی

4-       برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص سامان دهی نیروهای قراردادی

5-       پیش بینی روند تغییرات نیروی انسانی تحت پوشش ازنظر کمی و کیفی در مقاطع زمانی مختلف جهت طرح در شوراهای تصمیم گیری دانشگاه

6-       برنامه ریزی بمنظور به کارگیری سازو کارهای نوین آموزشی کارکنان و مدیران مانند آموزش های مجازی

سازمان دهی و فرآیند ها

7-       تدوین خط مشی های اجرایی مبتنی بر سیاست های منابع انسانی ابلاغی وزارت بهداشت

8-       اخذ و بررسی نیاز های اختصاصی نیروی انسانی واحدهای تابعه در مشاغل مختلف وتعیین اولویت های جذب نیرو بر مبنای سیاست های کلان کشور ابلاغی از سوی وزارت متبوع

9-       مشارکت و همکاری در ایجاد و راه اندازی نظام جامع منابع انسانی دانشگاه

10-    تهیه و تنظیم شیه نامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحد ها پس از تائید

11-    ایجاد ونگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه کارکنان دانشگاه

12-    مهیا سازی سازوکارها و تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون استخدامی و آگهی مربوط

13-    انجام امور استخدام و صدور احکام کارکنان غیر هیئت علمی اعضای هیئت علمی

14-    انجام امور اداری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

15-    انجام امور مربوطه به تبدیل وضعیت خدمت کارکنان ( اعم از ایثارگر و غیرایثارگر ) دارای شرایط لازم

16-    انجام امور اداری مربوط به انتصاب ، انتقال ، ترفیع ، مرخصی ، ماموریت ، اعمال مدرک تحصیلی ، ارزشیابی و صدور و تمدید احکام استخدامی و قراردادها

17-    اجرای صورت جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و جذب نیروی انسانی غیر هیئت علمی و صورت جلسات هیئت ممیزه و هیئت جذب اعضای هیئت علمی

18-    بررسی درخواست های بازنشستگی کارکنان ، پیش از موعد ، از کارافتادگی ، استعفا ، مشاغل سخت و زیان آور و انجام مراحل قانونی مربوط

سازماندهی و فرآیندها

19-    انجام امور مربوط به بازنشستگی، انفصال ، اخراج و بازخرید از خدمت کارکنان مطابق رای مقامات ذیصلاح

20-    ارجاع تخلفات اداری کارکنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان غیر هیئت علمی

21-    مدیریت تردد کارکنان

22-    مدیریت اسناد و پرونده های پرسنلی

23-    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و برقرار کردن ارتباط پویای آن با سایر سامانه های منابع انسانی

نیروی انسانی

( آموزش و توانمندسازی )

24-    تدوین نظام جامع توانمندسازی کارکنان با محوریت آموزش

25-    طراحی و اجرای برنامه آموزشی و توانمندسازی مدیران واحد های تابعه دانشگاه

26-    انجام نیاز سنجی آموزش برای گروه های مختلف شغلی براساس شایستگی های مورد نیاز

27-    تدوین و اطلاع رسانی تقویم آموزشی سالانه کارکنان

28-    تهیه شناسنامه آموزشی الکترونیکی برای کارکنان شاغل غیر هیئت علمی دانشگاه

پایش و نظارت

29-    نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهکارهای لازم به واحد های تابعه دانشگاه

30-    کنترل و نظارت بر به هنگام نمودن سیستم و اطلاعات پرسنلی

31-    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات نقل و انتقال اعضای هیئت علمی و غیر علمی در واحدهای تابعه دانشگاه

32-    نظارت بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به ایثارگران و جانبازان

33-    نظارت بر امور اداری کارکنان و نظام پرداخت و جبران خدمت در واحد های تابعه دانشگاه

34-    نظارت بر عملکرد آموزشی واحد های تابعه دانشگاه براساس شاخص ها و استاندارهای مربوط

35-    ارزیابی و صدور گواهینامه برای آموزش های انجام شده کارکنان

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

36-    مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی و دستورالعمل های مربوطه

37-    مشارکت در امورمرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه

38-    مشارکت در پاسخگویی به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با حوزه امور حقوقی دانشگاه

تهیه گزارش و مستندسازی

39-    مستندسازی و تعیین فرآیندها ، شاخص و ابزارهای نظارتی حوزه مربوط

40-    تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال ب مسئولین مربوط

نوآوری و پژوهش

41-    مشارکت در طرح های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با منابع انسانی

42-    انجام مطالعات لازم در خصوص آسیب شناسی قوانین و مصوبات منابع انسانی دانشگاه و آثار آن بر سلامت کارکنان وجامعه و انعکاس نتایج به وزارت متبوع

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/23
تعداد بازدید:
7863
Powered by DorsaPortal