۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
مديريت منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني
نام و نام خانوادگی : مهندس کاظم موحد
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران
سوابق :
تلفن :
داخلی :
 
شرح وظایف 

کارکرد * حیطه

شرح وظیفه

برنامه ریزی

1-       برنامه ریزی و انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل طرح های عمرانی و تهیه پیش نویس موافقت نامه های تملک دارایی های سرمایه ای جهت مبادله با سازمان های ذیربط

2-       برنامه ریزی های لازم در جهت توسعه ، تکمیل و ارتقاء فضاهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی براساس برنامه ها و سیاست های ابلاغی

3-       برنامه ریزی پروژه ها و کنترل برنامه زمانی و منابع اجرای پروژه های عمرانی

سازمان دهی و فرآیندها

4-       رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکاران و مشاوران

5-       تهیه صورتجلسات احجام و مقادیر کارها و همچنین دستور کارها در طرح های عمرانی

6-       انجام کلیه وظایف مدیران طرح ها و پروژه ها و نیز مهندسین مشاور در پروژه های فاقد مدیر طرح و یا مشاور

7-       تهیه و یا بررسی طرح های مطالعاتی فاز یک و دو در طرح های عمرانی

8-       مطالعه و بررسی درخصوص تغییر کاربری فضاهای تابعه دانشگاه

9-       مشارکت و اعلام نظر فنی در کمیشیون مناقصات مرتبط با حوزه طرح های عمرانی

10-    مشارکت و اعلام نظر در کمیته حل اختلاف کارفرمایان با پیمانکاران عمرانی یا مشاوران

11-    ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحد های تابعه

12-    ساماندهی و اصلاح فرآیند های نگهداری و تعمیرات در واحد های تابعه دانشگاه

نیروی انسانی ( آموزش و توانمندسازی )

13-    مشارکت در نیاز سنجی ، تدوین واصلاح بسته آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان و مدیران فنی حوزه مرتبط تخصصی

پایش و نظارت

14-    تهیه و بازنگری شاخص ها و ابزارهای پایش و ارزیابی عملکرد براساس استاندارهای مربوطه

15-    نظارت بر بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحد های تابعه

16-    نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های تملک دارایی سریمایه ای و سایر منابع

17-    نظارت بر کلیه فرآیندهای انتخاب پیمانکاران ومشاوران ذیصلاح بر طبق قانون و در طول دوره حیات طرح عمرانی

18-     نظارت برفرآیند های تحویل فضاهای فیزیکی ازمجریان و پیمانکاران و به بهره برداری پروژه ها

19-    کنترل نقشه های اجرایی ارجاع شده از سایر حوزه های دانشگاه

20-    نظارت و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از حوزه های ذیربط در ارتباط با طرح های عمرانی

21-    ممیزی و طبقه بندی شرایط فیزیکی منابع وتهیه شناسنامه های فنی آن ها

پایش و نظارت

22-    نظارت بر اجرای کاربرگ های PM تاسیسات و ابنیه در واحدهای تابعه دانشگاه

23-    پیگیری و نظارت بر اجرای نگهداشت پیش بینانه pdm و علملیات نگهداشت اصلاحی cm منابع

24-    نظارت بر اجرای صحیح تعمیرات پس از وقوع خرابی و نیز overhaul دستگاه ها

25-    نظارت بر اجرای صحیح تعمیر و نگهداری مکانیزه و ورود و پایش بموقع اطلاعات در سامانه cmms

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

26-    هماهنگی و همکاری با واحد های مرتبط درخصوص تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی و اسناد فنی مناقصات و قراردادها

27-    تهیه و ارائه پشنهادهای کاربردی برای طرخ در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات

تهیه گزارش و مستند سازی

28-    تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری به صورت دوره ای در حوزه منابع فیزیکی و امور عمرانی منطبق با سیاسیت ها و برنامه عملیاتی

29-    جمع آوری و ارائه دستورالعمل و روش های کاری و اطلاع رسانی به ذبنفعان بمنظور شفاف سازی امور

30-    مستند سازی اطلاعات مدارک و نقشه ها

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی

31-    مشارکت در فرآیند برنامه های بودجه عملیاتی واحد های مرتبط

32-    مطالعه و ارزیابی های اقتصادی پروژه های عمرانی

33-    محاسبه هزینه و قیمت تمام  شده پروژه های واحد های ذیربط

34-    برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه های عمرانی براساس آخرین فهرست بهاء

نوآوری و پژوهش

35-    استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در انجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/20
تعداد بازدید:
2748
Powered by DorsaPortal