۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
شيوه نامه ها و آئين نامه ها

آئين نامه تداركات

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

ويژه انبارداران وكارپردازان

دانلود

قوانين و مقررات

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

اصل 44 قانون اساسي

دانلود

2

مجموعه كامل قوانين تأمين اجتماعي

دانلود

نقليه

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

آيين+نامه+چگونگي+استفاده+از+خودروهاي+دولتي

دانلود

2

نحوه+استفاده+از+اتومبيلهاي+دولتي+و+آئين+نامه+آن

دانلود

دستورالعمل قراردادها

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

دستورالعمل تنظيم قراردادها

دانلود

دستورالعمل اجرايي مناطق شهري 97

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

دستورالعمل اجرايي مناطق شهري 97

دانلود

دستورالعمل اداره بيمارستان

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

دستورالعمل اداره بيمارستان

دانلود

دستورالعمل واگذاري خدمات داروخانه

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

دستورالعمل واگذاري خدمات داروخانه

دانلود

دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت

دانلود

دستورالعمل ضوابط بودجه

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

ضوابط اجرايي بودجه 97

دانلود

دستورالعمل انتخاب كارشناس

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

شيوه نامه انتخاب كارشناس

دانلود

دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاه هاي علوم پزشكي

رديف

موضوع

لينك دانلود

1

دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاه هاي علوم پزشكي

دانلود

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
1410
Powered by DorsaPortal